Anesthesiemedewerker

Inhoud beroep
Als anesthesiemedewerker zorg je er, samen met de anesthesist, voor dat de begeleiding voor de patiënt optimaal verloopt. Je hebt de zorg voor de patiënt vanaf het moment dat deze onder lokale of gehele anesthesie wordt gebracht tot en met het ontwaken in de uitslaapkamer. Tijdens de operatie bewaak je de patiënt zorgvuldig en in overleg met de anesthesist zorg je ervoor dat de patiënt geen hinder ondervindt van de operatie of ingreep.
Tijdens je werk maak je gebruik van apparatuur, observeer je voortdurend de reacties van de patiënt en voer je diverse controles uit. Naast een gedegen kennis van de technische aspecten van het vak is de omgang met de patiënt een belangrijk onderdeel van het werk. Als anesthesiemedewerker ben je lid van het chirurgisch en anesthesiologisch team. Een goede samenwerking met alle leden van dit team is van essentieel belang voor het succesvol uitvoeren van operaties.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op het OK-complex van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis en het Spijkenisse Medisch Centrum.

Onderwijsinstelling
Erasmus MC Academie Rotterdam

Duur opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar en 10 maanden

 Toelatingseisen:

 • Diploma HAVO, bij voorkeur profiel NG/NT; of
 • Diploma MBO op niveau 4, bij voorkeur in de gezondheidszorg

Vacature-alert
Wil je op de hoogte blijven en een e-mail ontvangen wanneer je kunt solliciteren op de vacature voor anesthesiemedewerker? Meld je dan HIER aan voor de vacature-alert. 

Deze opleiding bevat de volgende kern EPA’s

 • MO-AM-1 Bedrijfsklaar maken van de OK voor anesthesiologische zorg
 • MO-AM-2 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor basis anesthesiologische zorg
 • MO-AM-3 Aansluiten en bedienen van monitoring, en interpreteren van vitale parameters van de zorgvrager in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties
 • MO-AM-4 Controleren, interpreteren en registreren van gegevens in het (patiënten)registratiesysteem
 • MO-AM-5 Transporteren van de zorgvrager in laagcomplexe anesthesiologische zorgsituaties
 • MO-AM-6 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager
 • MO-AM-7 Coördineren en uitvoeren van luchtwegmanagement bij de zorgvrager met een verwachte of onverwachte moeilijke en/ of bedreigde luchtweg
 • MO-AM-8 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij de zorgvrager onder locoregionale anesthesie
 • MO-AM-9 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve laagcomplexe anesthesiologische zorg bij
 • de zorgvrager onder algehele anesthesie
 • MO-AM-10 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in laagcomplexe zorgsituaties
 • MO-AM-11 Klaarzetten en controleren van medische hulpmiddelen voor geavanceerde anesthesiologische zorg
 • MO-AM-12 Aansluiten en bedienen van monitoring, en interpreteren van vitale parameters van de zorgvrager in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties
 • MO-AM-13 Transporteren van de zorgvrager in midden- en hoogcomplexe anesthesiologische zorgsituaties
 • MO-AM-14 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve middencomplexe anesthesiologische zorg
 • MO-AM-15 Coördineren en uitvoeren van peroperatieve hoogcomplexe anesthesiologische zorg
 • MO-AM-16 Uitvoeren van postoperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in midden- of hoogcomplexe zorgsituaties
 • MO-AM-17 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij de zorgvrager in acute situaties
 • MO-AM-18 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische perioperatieve zorg bij een sectio caesarea
 • MO-AM-19 Coördineren en uitvoeren perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar zonder comorbiditeiten
 • MO-AM-20 Coördineren en uitvoeren van anesthesiologische zorg op locaties buiten het OKC
 • MO-FO-1 Opvangen en begeleiden van de zorgvrager en zijn naaste/begeleider
 • MO-AM-21 Participeren in, uitvoeren en registreren van perioperatieve overlegmomenten bij laagcomplexe operatieve zorgsituaties
 • MO-AM-22 Regie voeren op de operatiekamer bij  laag- en middencomplexe operatieve zorg
 • MO-FO-2 Geven van (werk)begeleiding aan studenten en stagiaires binnen het OKC

 Specifieke EPA’s

 • MO-AM-23 Coördineren en uitvoeren van perioperatieve anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 0-2 jaar
 • MO-AM-24 Coördineren en uitvoeren van midden- of hoogcomplexe anesthesiologische zorg bij kinderen tussen 2-16 jaar
 • MO-AM-25 Coördineren en uitvoeren van specialistische anesthesiologische zorg bij…(in te vullen door afdeling/instelling)
 • MO-AM-26 Uitvoeren van taken als onderdeel van het reanimatieteam
 • MO-AM-27 Dagcoördinatie uitvoeren over anesthesiologische zorg binnen en buiten het OKC

 In overleg wordt afgesproken welke specifieke EPA’s van belang zijn om te behalen.

 Toelatingseisen:

 • Diploma HAVO, bij voorkeur profiel NG/NT; of
 • Diploma MBO op niveau 4, bij voorkeur in de gezondheidszorg