Hartfunctielaborant (met verschillende uitstroomrichtingen)

HomeLerenMedisch ondersteunende opleidingen (MOO)Hartfunctielaborant (met verschillende uitstroomri

Inhoud beroep
Als hartfunctielaborant onderzoek je, in opdracht van een specialist, het functioneren van het menselijk hart. Daarnaast assisteer je de cardioloog bij onderzoeken en ingrepen aan het hart. Je helpt de arts bepalen wat de oorzaak van de klachten van de patiënt is en je assisteert bij de behandeling van de aandoening die aan de klachten ten grondslag ligt. Je begeleidt en informeert de patiënt. Je werkt met diverse apparatuur. Het bekendste apparaat is de elektrocardiograaf, die de elektrische activiteit van de hartspier registreert. Het elektrocardiogram (ECG) is hiervan de grafische weergave. Diverse hartaandoeningen komen pas aan het licht door het hart tijdens lichamelijke inspanning te onderzoeken (ergometrie). Om dergelijke hartaandoeningen op te sporen neem je als hartfunctielaborant inspanningstesten af, bijvoorbeeld op een fiets of op een loopband.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op de Polikliniek Cardiologie

Onderwijsinstelling
LOI

Duur opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 3 jaar

Inhoud opleiding
De opbouw van de theorieopleiding is van laag- naar hoogcomplex. Deze opbouw maakt een goede aansluiting met de praktijk mogelijk. In de praktijk wordt deze volgorde gehanteerd, met het oog op de groeiende verantwoordelijkheid van de student.

1e leerjaar
Modulen die aan bod komen zijn onder andere:

 • Werken op een hartfunctieafdeling
 • Algemene medische kennis
 • Omgangskunde en communicatie
 • Het registreren van een ECG
 • Basiskennis elektrocardiografie

 2e leerjaar

 • Speciële anatomie, fysiologie en pathologie
 • Elektrocardiografie
 • Ergometrie en inspanningsfysiologie
 • Informatica
 • Basiskennis specialisaties

In het derde leerjaar wordt er gekozen voor één van de vier specialisaties: echocardiografie, holter-analyse, cardio-implantaten of hartkatheterisatie. De keuze voor de afstudeerrichting wordt bij aanvang van de opleiding gemaakt in overleg met het afdelingshoofd van de eigen afdeling, om te voorkomen dat te veel studenten afstuderen in dezelfde afstudeerrichting. In dit specialisatiejaar wordt iedere component/module afgesloten met een flexibel examen of praktijkopdracht.

Toelatingseisen

 • Havo-diploma of; 
 • Vwo-diploma of; 
 • Mbo 4-diploma of;
 • Propedeusegetuigschrift (hbo of wo);
 • Diploma kort hbo-programma LOI Hogeschool.