Continentieverpleegkundige

Inhoud beroep
Als continentieverpleegkundige houd jij jezelf bezig met patiënten die te maken hebben met incontinentie of retentieproblemen, verzakkingsklachten en/of defaecatieproblemen. Je   organiseert je de zorg voor de patiënten en geeft hen informatie, instructie en begeleiding. Je weet welke risico’s aan de ingrepen zijn verbonden en je observeert de patiënt op de vitale functies en het welbevinden, om complicaties tijdens en na de ingreep vroegtijdig te herkennen. Je assisteert de medisch specialist bij diverse geavanceerde, diagnostisch onderzoeken en therapeutische behandelingen. Je draagt zorg voor het instrumentarium en de behandelruimtes. Je handelt zelfstandig binnen je eigen professionele verantwoordelijkheid. Om deze functie goed uit te voeren ben je op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zo ken je de verschillende technieken en weet je welke richtlijnen er gelden m.b.t. de voorbereiding, de uitvoering, nazorg en patiëntveiligheid.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op de polikliniek Urologie of polikliniek Gynaecologie.

Onderwijsinstelling
Academie van het Sint Antonius Ziekenhuis

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 12 maanden

Inhoud opleiding
De opleiding is afgestemd op het expertisegebied van de continentieverpleegkundige (V&VN, 2017) en kent inhoudelijk de volgende thema’s:

  •  Thema 1: Introductie, kennismaking en uitleg over inhoud van de opleiding
  • Thema 2: Continentiezorg. Onderwerpen hierbij zijn o.a. onderzoek, diagnostiek, opstellen behandelplan en zorg bij urine en fecale incontinentie
  • Thema 3: Deskundigheidsbevordering. Onderwerpen hierbij zijn o.a. spreekuur/praktijkvoering, multidisciplinaire samenwerking, communicatievaardigheden, klinisch redeneren  
  • Thema 4: Reflectieve Professional. Evidence Based Practice.