Deskundige infectiepreventie

Inhoud beroep
Met een diploma Deskundige Infectiepreventie op zak ben jij bevoegd en bekwaam in verschillende situaties op het gebied van infectiepreventiemaatregelen te inspecteren, auditeren, controleren en adviseren. Deze adviezen of interventies komen tot stand door klinisch redeneren. Je doet dit alles op verschillende niveaus in de organisatie en aan verschillende doelgroepen. Je zoekt en overweegt methoden en middelen die gericht zijn op de algemene hygiëne, preventie en het voorkomen van verspreiding van (resistente) micro-organismen en infectieziekten.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op de afdeling Hygiëne en infectiepreventie (HIP)

Onderwijsinstelling
Wenckebach Instituut voor Onderwijs en Opleiden in Groningen

Duur opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 18 maanden

Toelatingseis
Voor deze opleiding geldt als instroomeis: minimaal HBO bachelor in de richting gezondheidszorg

Deze opleiding bevat de volgende kern EPA’s

Kern EPA’s

  • MO-DI-1  Uitvoeren van surveillance en alarmeren bij afwijkingen
  • MO-DI-2  Gevraagd en ongevraagd protocollair adviseren
  • MO-DI-3  Gevraagd en ongevraagd niet protocollair adviseren
  • MO-DI-4 Ontwikkelen, implementeren, toetsen, evalueren en bijstellen van infectiepreventiebeleid
  • MO-DI-5  Coördineren en uitvoeren van taken bij een (mogelijke) verheffing/uitbraak
  • MO-DI-6  Ontwikkelen en geven van scholing en voorlichting aan diverse doelgroepen

Met deze set kern EPA’s ben je bevoegd en bekwaam om op onze afdeling HIP zelfstandig te kunnen functioneren.