Endoscopieverpleegkundige

Inhoud beroep
Als endoscopieverpleegkundige bereidt je het onderzoek voor en zorg je dat de nodige instrumenten en de behandelruimte klaar zijn voor gebruik. Je organiseert de zorg voor de patiënt en geeft informatie/instructie aan patiënten die een endoscopisch onderzoek ondergaan. Daarnaast assisteer je de scopist, voor en tijdens de ingreep. Het is van belang dat jij als endoscopieverpleegkundige de risico’s van de ingreep weet en je bent in staat de vitale functies van de patiënt te observeren, zodat complicaties vroegtijdig worden herkend.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op de poliklinische Endoscopie afdeling

Onderwijsinstelling
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 9 maanden (zonder specifieke EPA’s) 12 maanden (inclusief specifieke EPA’s)

Deze opleiding bevat de volgende kern EPA’s

  • LZ-END-1 Bewaken van de zorgvrager tijdens en na endoscopie
  • LZ-END-2 Begeleiden van de zorgvrager voor, tijdens en na endoscopie
  • LZ-END-3 Assisteren scopist bij endoscopie

Met de kern EPA’s ben jij in staat om zelfstandig als endoscopieverpleegkundige aan de slag te gaan op de endoscopie afdeling. In enkele gevallen kan er voor worden gekozen dat een student, naast de kern EPA’s, ook specifieke EPA’s gaat volgen. Dit gaat te allen tijde in overleg met de leidinggevende van de endoscopie afdeling. Het gaat om de volgende specifieke EPA’s:

  • LZ-END-5 Assisteren scopist bij Endoscopisch longonderzoek
  • LZ-END-6 Begeleiden en monitoren van de zorgvrager tijdens en na endoscopisch long onderzoek