Geriatrieverpleegkundige

Inhoud beroep
Je werkt als geriatrieverpleegkundige in zorgorganisaties waar zorg geboden wordt aan geriatrische, gerontologische, psychogeriatrische en gerontopsychiatrische zorgvragers. De zorg is gericht op de kwetsbare ouderen die vaak te maken hebben met meerdere aandoeningen. Meestal gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Daarnaast worden naasten betrokken bij de zorg van de geriatrische patiënt, dit vraagt om professionele begeleiding van jou als geriatrieverpleegkundige. Als geriatrieverpleegkundige heb je een actieve rol in de ketenzorg.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op verpleegafdeling 1 en 2

Onderwijsinstelling
Erasmus MC Academie Rotterdam

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 13 maanden

Deze opleiding bevat de volgende kern EPA’s

  • LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
  • LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
  • LZ-GER-1 Zorgdragen voor de gerontologische zorgvrager 
  • LZ-GER-2 Zorgdragen voor de geriatrische zorgvrager

LZ-GER-3 Zorgdragen voor de psychogeriatrische en de gerontopsychiatrische zorgvrager