Hematologieverpleegkundige

Inhoud beroep:
Het werk van een hematologie verpleegkundige is veelzijdig, van preventie tot diagnostiek, van curatie tot palliatie.  Als hematologie verpleegkundige vervul je een belangrijke rol in deze specifieke zorg en de begeleiding van de patiënt en zijn naasten. Je geeft voorlichting, advies en instructie afgestemd op de specifieke situatie van de zorgvrager. Hiermee help je risico’s ten gevolge van de hematologische aandoening en de behandeling daarvan te beperken. De vaak intensieve behandelingen vereisen dat de gezondheidstoestand van de patiënt continu wordt geobserveerd en de geboden zorg geëvalueerd. Het is jouw taak als hematologieverpleegkundige ervoor te zorgen dat dit op de juiste manier wordt uitgevoerd.  
Je anticipeert op signalen van mogelijke complicaties en voert daarbij ook complexe verpleegkundige interventies uit.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op verpleegafdeling 2

Onderwijsinstelling
Erasmus MC Academie Rotterdam

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 10 maanden

Inhoud opleiding
De opleiding is opgebouwd volgens de CanMEDS-rollen. Het onderwijs dat tijdens deze opleiding wordt aangeboden is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door  het toepassen van de door jouw opgedane inzichten in een context specifieke (simulatie)omgeving. De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding aan bod: 

  • Hemato-oncologie
  • Hematologie
  • Hemato-oncologie (specifiek)
  • Klinisch redeneren in de hematologie
  • Communicatie en transitie in de hematologie
  • Professionaliseren binnen de hematologie
  • Zorg voor kwaliteit