Kinderverpleegkundige

Inhoud beroep
Als kinderverpleegkundige verleen je zorg aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar die te maken krijgen met verschillende aandoeningen/ziektebeelden en in het ziekenhuis worden behandeld. Het werk als kinderverpleegkundige is uitdagend, ieder kind is uniek en daarnaast zijn de ziektebeelden heel divers. Naast de zorg voor het kind, biedt je ook ondersteuning en begeleiding aan de ouders. Gezins- en ontwikkelingsgerichte zorg staat centraal in onze kindsuites. Je werkt als kinderverpleegkundige samen met andere zorgprofessionals in een multidisciplinair team.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op de Kinderafdeling

Onderwijsinstelling
Erasmus MC Academie Rotterdam

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 13 maanden

Deze opleiding bevat de volgende kern EPA’s

  • MK-FO-1 Zorg verlenen aan een pasgeborene met een laag- en midden complexe zorgvraag
  • MK-FO-4 Zorg verlenen aan een vitaal bedreigd kind waarbij vitale functies geobserveerd, bewaakt en ondersteund worden, voldoende reagerend op de geboden therapie
  • MK-KIN-1 Zorg verlenen aan een kind met een laag/midden complexe zorgvraag
  • MK-KIN-2 Zorg verlenen aan een kind dat een chirurgische ingreep ondergaat met een laag-/midden complexe zorgvraag
  • MK-KIN-3 Zorg verlenen aan een kind met een interne aandoening met een laag-/midden complexe zorgvraag

MK-KIN-4 Zorg verlenen aan een kind met psychosomatische, psychosociale en psychiatrische problematiek