Master Advanced Nursing Practice (MANP), of ook wel Verpleegkundige Specialist

HomeLerenVerpleegkundige vervolgopleidingen (VVO)Master Advanced Nursing Practice (MANP), of ook we

Inhoud beroep
Een verpleegkundige specialist wordt ingezet voor een omschreven groep zorgvragers en waarmee zij individuele behandelrelaties aangaat. Vanuit het perspectief van de zorgvrager worden care en cure geïntegreerd aangeboden ter bevordering van de continuïteit en kwaliteit van zowel de verpleegkundige zorg als de medische behandeling. Het versterken van het vermogen tot zelfmanagement en de aandacht voor de kwaliteit van leven staan hierbij centraal.

Op basis van klinisch redeneren (anamnese, lichamelijk en/of psychiatrisch onderzoek, aanvullende diagnostiek) komt de verpleegkundige specialist tot een diagnose. In aansluiting hierop past zij evidence-based interventies toe, indiceert en verricht zij voorbehouden handelingen. Verpleegkundig specialisten richten zich zoals gezegd op de kwaliteit van leven en het welzijn van zorgvragers. Zij doen dit door het bevorderen, in stand houden en herstellen van gezondheid en het voorkomen van ziekte en beperking door lijden en ongemak te verlichten. Verpleegkundig specialisten integreren taken van medische en andere zorgprofessionals met als doel het bieden van een integrale behandeling. Zij functioneren autonoom, als (mede)-behandelaar en/of regievoerend behandelaar.

Afdeling(en)
Binnen CuraMare zijn verschillende praktijkleerplaatsen voor deze opleiding met diverse expertisegebieden.

Onderwijsinstelling
Hogeschool Rotterdam

 

Duur opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 2 jaar

Deze opleiding bevat de volgende kern EPA’s

  • Kern-EPA 1: (Aanvullende) diagnose stellen ten aanzien van (klacht of probleem)
  • Kern-EPA 2: Behandelen van (diagnose, klacht of probleem)
  • Kern-EPA 3: Regie voeren ten aanzien van (doelgroep)
  • Kern-EPA 4: Ondersteunen zelfmanagement van (doelgroep)
  • Kern-EPA 5: Kwaliteit bevorderen van (onderwerp of doelgroep)

Door de Kern-EPA’s in het individuele praktijkopleidingsplan te specificeren naar aandachtsgebied, behandelspectrum en met name expertisegebied worden zij specifiek, dus toetsbaar.

De expertisegebieden van de algemene gezondheidszorg (AGZ) zijn: pijn, complexe wondzorg, incontinentie, oncologie, dermatologie, neonatologie, verstandelijk gehandicaptenzorg, huisartsenzorg, ambulancezorg, spoedeisende hulp, ouderenzorg, jeugdgezondheidszorg, reumatologie en palliatieve zorg.

Toelatingseisen:

  • Je dient te beschikken over een hbo – verpleegkunde opleiding
  • Minimaal twee jaar relevante werkervaring