Oncologieverpleegkundige

Inhoud beroep
Je werkt als oncologieverpleegkundige in de preventie, curatie, nazorg (revalidatiefase), palliatieve zorg en zorg in de stervensfase. Je biedt zorg aan volwassenen vanaf 18 jaar in verschillende leeftijdscategorieën. Als oncologieverpleegkundige krijg je te maken met een combinatie van comorbiditeit, multiproblematiek en onvoorspelbare lichamelijke en psychosociale problematiek. Het is belangrijk dat jij een professionele houding aanneemt en een juiste balans kunt vinden tussen ‘afstand’ en ‘betrokkenheid. Je werkt samen in een multidisciplinair team, bestaande uit intra-, trans- en extramurale professionals.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op verpleegafdeling 2

Onderwijsinstelling
Erasmus MC Academie Rotterdam

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 13 maanden

Deze opleiding bevat de volgende kern EPA’s

  • LZ-FO-1 Zorgdragen voor de zorgvrager in de palliatieve fase
  • LZ-FO-2 Zorgdragen voor de zorgvrager in de stervensfase
  • LZ-FO-3 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in de diagnostische fase
  • LZ-FO-4 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager of kind met een oncologische aandoening in de behandelfase
  • LZ-ONCO-1 Zorgdragen voor de oncologische zorgvrager in de nazorg- en/of revalidatiefase