Recovery verpleegkundige

Inhoud beroep
Met een diploma recoveryverpleegkundige op zak ben jij bevoegd en bekwaam om pre- en postoperatieve zorg te bieden voor patiënten met verschillende complexiteit na een al dan niet ingrijpende operatie. Je bereidt patiënten fysiek en mentaal voor op hun operatie op de holding en je bewaakt en ondersteunt hun vitale functies na de ingreep. Jij bent in staat door klinisch redeneren de achtergronden en oorzaken van bedreigde vitale functies achterhalen, door deze te observeren en te analyseren. Je weet welke verpleegkundige interventies je vervolgens kunt inzetten.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op de afdeling Recovery/Holding

Onderwijsinstelling
Expert College Nightingale Instituut Rotterdam (ENI)

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 15-18 maanden

Deze opleiding bevat de volgende kern en specifieke EPA’s

Kern EPA’s

  • AZ-FO-1 (BAZ)Controleren en onderhouden van de werkplek in de acute setting
  • AZ-FO-2 (BAZ) Zorgdragen voor de eerste (initiële) opvang van een zorgvrager binnen de acute setting
  • AZ-FO-3 (BAZ) Laagcomplexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
  • AZ-FO-4 (BAZ) Midden complexe zorg verlenen aan een zorgvrager binnen de acute setting
  • AZ-REC-1 Zorg verlenen aan de pre-operatieve zorgvrager en assisteren bij (loco) regionale anesthesie technieken
  • AZ-REC-2 Postoperatieve zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager
  • AZ-REC-3 Zorg verlenen aan een laag complex postoperatief kind (1-18 jaar) op de recovery
  • AZ-FO-11 Zorg verlenen aan een volwassen zorgvrager met een (dreigend) cardiorespiratoir arrest

 Specifieke EPA’s

  • AZ-REC-4 Hoogcomplexe zorg verlenen aan een (volwassen) zorgvrager op de recovery
  • AZ-REC-5 Zorg verlenen aan een middencomplex postoperatief kind van 0 -18 jaar
  • AZ-REC-6 Zorg verlenen aan een zorgvrager (chronische) pijnklachten
  • AZ-FO-6 Zorg verlenen aan de stabiele invasief beademde zorgvrager

Met deze set kern- en specifieke EPA’s ben je bevoegd en bekwaam om op onze Recovery/Holding zelfstandig te kunnen functioneren.