Transferverpleegkundige

Inhoud beroep
Als transferverpleegkundige ben je de verbindende schakel tussen afdelingen, artsen, patiënt en familie. Je coördineert het ontslagproces, bemiddelt en houdt hierbij rekening met wat kan én mag binnen de wet- en regelgeving. Je behartigt verschillende belangen, daardoor is het belangrijk dat je stevig in je schoenen staat. Tegelijkertijd maakt dit het werk ontzettend uitdagend. De transferverpleegkundige brengt de situatie van de patiënt in kaart en zoekt uit waar de hulpvraag ligt. Denk hierbij aan het overplaatsen naar een woonzorglocatie, regelen van thuiszorg of het aanvragen van hulpmiddelen.

Afdeling(en)
Als transferverpleegkundige bied je ondersteuning en begeleiding aan de verschillende (verpleeg)afdelingen bij het ontslagproces.

Onderwijsinstelling
HAN

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 12 maanden

Inhoud opleiding
Door kennisdeling, discussie, casusbesprekingen, praktische oefeningen en opdrachten ontwikkel je kennis en verpleegkundige en persoonlijke leiderschapscompetenties. Kennis en vaardigheden die je tijdens de opleiding leert zijn: ​​​​

  • Herkennen en analyseren van complexe problematiek die van invloed is op jouw handelen
  • Kennis van plaatselijke en regionale hulpverleningsmogelijkheden (sociale kaart), hun organisatie en werkwijze
  • Kennis en hanteren van actuele wet- en regelgeving en beleidskaders
  • Persoonlijke en professionele ontwikkeling

De opleiding volgt de competentiegebieden van de zeven CanMEDS-rollen en sluit daarmee aan bij het beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige.

Belangrijk om te weten
De opleiding tot transferverpleegkundige is een post-hbo opleiding.