Ventilation practitioner

Inhoud beroep
Vanuit de specifieke kennis ben je een belangrijke schakel tussen het verpleegkundig- en medisch domein. Je hebt parate kennis en verricht specifieke technische vaardigheden in het aandachtsgebied. Je hebt daarnaast een advies- en scholingsfunctie naar het multidisciplinaire team. Je signaleert en analyseert gebreken aan apparatuur en situaties die de kwaliteit van zorg bedreigen en neemt passende maatregelen om die kwaliteit te bevorderen. Ten behoeve van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de borging hiervan, ontwikkel je richtlijnen en protocollen in het eigen uitstroomprofiel, op basis van onderzoek binnen het medisch- en verpleegkundig domein. Onder supervisie van de intensivist voer je overleg met het behandelteam over de te volgen procedures en adviseer je over het behandelbeleid, de toepasbare systemen en de medische en verpleegkundige hulpmiddelen vanuit jouw specifieke kennis.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je op de afdeling IC/CCU

Onderwijsinstelling
Care Training Group (CTG) te Ridderkerk

Duur opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 14 maanden

Deze opleiding bevat de volgende modules
De opleiding is opgebouwd volgens de CanMEDS-rollen. Verder werkt de student aan speerpunten/competenties zoals deze door de CTG zijn benoemd. Door de CTG wordt gesteld dat men de student wil voorzien van kennis, kunde en vaardigheden, zodanig dat deze na de opleiding bevoegd en bekwaam is om als ventilation practitioner zelfstandig op een IC/CCU te kunnen functioneren.