Wondverpleegkundige

Inhoud beroep
Als wondverpleegkundige bied je wondzorg en antidecubituszorg aan patiënten. Je observeert en monitort een grote diversiteit van wonden en stelt daarbij een behandelplan op. Daarnaast geef je informatie aan patiënten en naasten over de verzorging van wonden. Ook heb jij een adviserende rol naar collega’s en andere hulpverleners en indiceer je hulpmiddelen en materialen ten behoeve van een effectieve wondgenezing. Jij bent als wondverpleegkundige werkzaam in een multidisciplinair team.

Afdeling(en)
Deze zorg lever je binnen het Wond Expertise Centrum, onderdeel van Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis

Onderwijsinstelling
Erasmus MC Academie Rotterdam

Duur opleiding
Deze opleiding duurt gemiddeld 12 maanden

Inhoud opleiding
De opleiding is opgebouwd volgens de CanMEDS-rollen. Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling opbouwt. Je leert om met medestudenten samen te werken en met vakdocenten te discussiëren. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij vanzelfsprekend. De volgende onderwerpen komen tijdens de opleiding aan bod:

  • Inleiding wondzorg
  • Gecompliceerde wonden
  • Communicatie in de wondzorg
  • Zorg voor kwaliteit, literatuuronderzoek
  • Professionaliseren binnen de wondzorg
  • Klinisch redeneren wondverpleegkundige
  • Studieloopbaanbegeleiding wondverpleegkundige