Ziekenhuis psychiatrieverpleegkundige

HomeLerenVerpleegkundige vervolgopleidingen (VVO)Ziekenhuis psychiatrieverpleegkundige

Inhoud beroep
Je biedt zorg aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek zoals depressie, angststoornissen, verslaving en dementie. Je herkent de symptomen en koppelt deze aan de verschillende somatische en psychiatrische aandoeningen, waarbij consequent aandacht wordt besteed aan de onderlinge relatie en beïnvloeding van deze 2 aspecten omdat bij bepaalde psychiatrische aandoeningen de kans op lichamelijke aandoeningen groot is.

Afdeling(en)
Binnen Het Van Weel-Bethesda ziekenhuis zijn er verschillende praktijkleerplaatsen voor deze opleiding.

Onderwijsinstelling
Radboudumc Health Academy Utrecht

Duur opleiding
De opleiding duurt gemiddeld 12 maanden

Deze opleiding bevat de volgende modules
De opleiding is opgebouwd volgens de CanMEDS-rollen. Verder werkt de student aan modules zoals deze door de onderwijsinstelling zijn benoemd. De eerste is een Generieke module intensief (GMI) waarin het klinisch redeneren aan bod komt. Daarna volgen 2 modules over ziekenhuispsychiatrie, waarin je kennis en kunde opdoet over complexe comorbiditeit en waarbij ziektebeelden, pathologie, diagnostiek en behandeltechnieken en begeleidingsmethoden aan bod komen. Tevens is er aandacht voor wet- en regelgeving en communicatie en veiligheid.